• Nawóz granulowany

Nawóz granulowany można stosować na kilka różnych sposobów.

W celu uzyskania najlepszego efektu zaleca się zastosować produkt bezpośrednio przed ostatnim etapem użyźniania, mieszając go z glebą przed siewem lub przed sadzeniem, przy czym należy pamiętać rozkładając go na polu o minimalnej głębokości 2 cm i maksymalnej 15 cm.

Przy uprawach drzew i krzewów należy zachować odległość od pnia 18-20 cm i głębokości 10-15 cm.

Przy nawożeniu w sadach z trawami (naturalne trawniki lub zasiewy między rzędami), zaleca się równomierne rozsypanie granulatu na powierzchni, dodatkowo pożyteczne może okazać się koszenie trawy w celu przyspieszenia rozpuszczania produktu.

Nawóz można stosować także na pozostałych uprawach (słoma, łodygi kukurydzy) przed ich zakopaniem, aby ułatwić ich rozpad, sprzyjając aktywności mikrobiologicznej w glebie.