• Regulamin

baner-regulamin.jpg

Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez firmę Tomasz Dobrzyński Adomowo 5 06-540 Radzanów.
Regulamin sklepu sklepnawozyekologiczne.pl:

I. Informacje ogólne

II. Zasady zamawiania

III. Wysyłka towaru

IV. Ceny i metody płatności

V. Reklamacje i zwroty towaru

VI. Pozostałe ustalenia

VII. Przetwarzanie danych osobowych


I. Informacje ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez firmę Tomasz Dobrzyński, mającą swą siedzibę Adamowo 5, 06-540 Radzanów. Firma uzyskała wpis do ewidencji działalności gospodarczej z numerem NIP: 5691774579, REGON: 142682759.
2. Adresem do korespondencji wysyłek reklamacji, zwrotów i wymian towaru: Tomasz Dobrzyński Adamowo 5, 06-540 Radzanów. Dane kontaktowe: telefon: 731159564, mail: tomsoon85@wp.pl
3. Korzystanie ze sklepu www.sklepnawozyekologiczne.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad w nim zawartych.
4. Zawartość Sklepu Internetowego sklepnawozyekologiczne.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

II. Zasady zamawiania


1, Klient składający zamówienie, zwany dalej Kupującym, musi być osobą fizyczną, pełnoletnią lub podmiotem gospodarczym.
2. Aby dokonać zakupów na stronie www.sklepnawozyekologiczne.pl należy dokonać rejestracji, tworząc swoje indywidualne konto lub złożyć zamówienie bez rejestracji.
3. Sposób wykorzystywania Państwa danych osobowych wyjaśniony jest w Polityce prywatności sklepnawozyekologiczne.pl znajdujących się tutaj.
4. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówienia na stronie, jak również e-mailem na adres: tomsoon85@wp.pl, telefonicznie pod nr 731159564 .
5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta, będą rozpatrywane kolejnego dnia roboczego.
6. Zamawiający powinien podać w formularzu rejestracyjnym numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, dzięki którym nasi konsultanci będą mieli możliwość potwierdzenia zamówienia ( jeżeli będzie taka konieczność ).
7. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 14 dni nie będą realizowane.
8. Tomasz Dobrzyński zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, które może wzbudzać wątpliwości.
9. Ceny produktów znajdujących się na www.sklepnawozyekologiczne.pl podane są w PLN i zawierają podatek VAT.
10. Tomasz Dobrzyński zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.
11. W celu otrzymania faktury VAT należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia i podać dane firmy. W innym przypadku może zostać wystawiony rachunek imienny lub paragon.

III. Wysyłka towaru


1. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Adresem dostawy jest adres wskazany przez klienta podczas procedury rejestracji lub inny adres ustalony przed wysyłką z naszym konsultantem poprzez e-mail lub telefonicznie.
2. Bardzo prosimy o sprawdzanie stanu paczki w obecności kuriera. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm i kartonu czy nie noszą śladu zerwania lub wgniecenia. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki wygląda na uszkodzone, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
3. Termin wysyłki zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 2 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Tomasz Dobrzyński a Kupującym.
4. Koszty wysyłki uwidocznione są na stronie produktu. .
5. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru.
6. Po uiszczeniu opłaty Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. Patrz punkt IV. 4.
7. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient ma możliwość anulowania zamówienia, zmiany towaru lub oczekiwania na dostawę.
8. Nadpłaty ze strony Klientów spowodowane brakiem towaru lub jego wymianą na towar tańszy firma Tomasz Dobrzyński zobowiązuje się zwrócić w ciągu 5 dni roboczych na podane wcześniej konto.
9. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - czas realizcji zamówienia liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

IV. Ceny i metody płatności


1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
2.Klient może wybrać następujące metody płatności:
   a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
   b) gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy w terminach wskazanych w Sklepie internetowym);
   c) gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i      jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i       skompletowaniu Zamówienia);
   d) płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez      Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności:
karty płatnicze:
  • Visa;
  • Visa Electron;
  • MasterCard;
  • MasterCard Electronic;
  • Maestro
Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

V. Reklamacje i zwroty towaru.


1. Sklepnawozyekologiczne.pl zobowiązuje się do dostarczenia produktu bez wad.
2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów odesłania lub dostarczenia produktu do sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony czyli w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu wraz z kserokopią dowodu zakupu. Prosimy aby zwracany produkt został zabezpieczony na czas transportu w taki sposób aby zarówno towar jak i opakowanie nie zostały uszkodzone przez taśmy pakowe iw transporcie.. Produkt oryginalnie zapakowany może zostać otwarty w celu zapoznania się z jego jakością. Plomby i zabezpieczenia, które uniemożliwiają otwarcie produktu mogą zostać usunięte i w przypadku zwrotu nie będą stanowić podstaw do odmowy przyjęcia towaru przez sprzedającego.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

* Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

* Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu.

* Koszty związane z odstąpieniem umowy, które ponosi konsument:
Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

* Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Podobnie jak w przypadku zwykłego zarządu – przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.
Sklepnawozyekologiczne.pl dopuszcza złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta lub przez złożenie oświadczenia ze strony internetowej przedsiębiorcy. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej.
W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z biurem sklepnawozyekologicze.pl. Konieczne jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produktu:
a) wysłanie produktu do serwisu firmy na adres Tomasz Dobrzyński Adomowo 5 06-540 Radzanów, wraz z opisem przyczyny reklamacji, kserokopią dowodu zakupu.
W przypadku ujawnienia się wady fizycznej, kupującemu przysługuje wybór czy chce skorzystać z rękojmi (odpowiedzialność sprzedawcy) czy też gwarancji (odpowiedzialność producenta), jeżeli gwarancja została udzielona przez producenta lub importera.
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez nas w terminie do 30 dni roboczych od doręczenia Państwa przesyłki, a o jej wyniku oraz terminie zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani.
Reklamowane produkty uznane przez nas za zasadne zostaną naprawione, a jeśli naprawa nie będzie możliwa zostaną wymienione na towar wolny od wad.
Jeśli wymiana nie będzie możliwa z powodu braku identycznego towaru w magazynie klient będzie miał możliwość wymiany towaru na podobny bądź też zwrotu gotówki.
Zwrot wartości towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14-stu dni. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.).
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.Zgłoszenie reklamacyjne możecie Państwo wysłać poniżej:
zgłoszenie reklamacyjne

VI. Pozostałe ustalenia


1. Firma Tomasz Dobrzyński zastrzega sobie prawo do: zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego, wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego sklepnawozyekologiczne.pl.
2. W ramach realizacji umowy z Kupującym, Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
3. Klient będący Konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny. Wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL . Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

VII. Przetwarzanie danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sklepie www.sklepnawozyekologiczne.pl jest Tomasz Dobrzyński, Adamowo 5 06-540 Radzanów. Dane przetwarzane są w sklepie www.sklepnawozyekologiczne.pl w celu: rejestracji i utrzymania konta, zawierania i wykonania umów sprzedaży a także udzielania odpowiedzi na wysłane do sklepu zapytania. W przypadku subskrypcji Newslettera, dane są przetwarzane przez administratora danych także w celu wysyłania na adres e-mail informacji dotyczących produktów sprzedawanych w sklepie www.sklepnawowyekologiczne.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i utrzymania konta w systemie www.sklepnawozyekologiczne.pl i/lub otrzymywania Newslettera. Zamawiającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rejestracji Konta oraz składania Zamówień na towary, dostępne w sklepie internetowym www.sklepnawozyekologiczne.pl. Jednocześnie informujemy, że nie jest możliwe anonimowe korzystanie z niektórych usług, w szczególności takich jak zawieranie i wykonanie umów sprzedaży na odległość.
3. Przeglądanie stron www.sklepnawozyekologiczne.pl i zapoznawanie się z ogólnodostępnymi treściami, nie wymaga rejestracji w systemie i podawania danych osobowych.